Ваш кошик:
Товарів (0)
Ваш кошик порожній. Додавайте прикраси, які Вам сподобалися у кошик.
Замовити зворотній дзвінок

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


УВАГА! Перед використанням сайту http://euroserebro.com.ua уважно прочитайте умови договору. Якщо Ви, не згодні з нижче представленими умовами, не використовуйте Сайт http://euroserebro.com.ua. Використання сайту http://euroserebro.com.ua, а також заповнення різних заявок, форм, замовлення Вами товарів з використанням сайту euroserebro.com.ua означає, що Ви повністю згодні з умовами нижчевикладеного договору.
Даний Договір має характер публічної оферти згідно з чинним законодавством України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:


Сайт (інтернет-магазин) – веб-сайт, включаючи всі веб-сторінки, доступ до якого здійснюється через доменне ім'я http://euroserebro.com.ua.
Відвідувач Сайту – будь-яка дієздатна особа, згідно з чинним законодавством України, яка відвідала Сайт без мети розміщення Замовлення на Сайті.
Користувач – фізична особа, Відвідувач Сайту, який прийняв умови даної публічної оферти і бажає розмістити Замовлення на Сайті, пройшовши обов'язкову реєстрацію на Сайті, заповнивши реєстраційну форму.
Покупець – Користувач, який розмітив Замовлення на Сайті з метою придбання для особистих потреб Товари, представлені на Сайті і запропоновані для продажу Продавцем.
Продавець (Власник Сайту) – фізична особа-підприємець, якій належать виключні права на Сайт, яка є власником Товару та розміщує на Сайті інформацію про пропоновані до продажу Товари. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві, або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Покупцеві. Продавець залишає за собою право відхилити будь-яку заявку реєстрації на Сайті та/або анулювати реєстрацію на Сайті без зазначення причин.
Товар – матеріальний об'єкт, який пропонується до продажу Продавцем, виставлений на Сайті, щодо якого вказана ціна, назва, опис, характеристики та надано вказівку його доступності.
Замовлення – належним чином оформлений і розміщений запит Покупця (заповнена відповідна форма на Сайті), адресований Продавцю, на продаж і доставку за вказаною Покупцем адресою з обраного на Сайті переліку Товару, із зазначенням його кількості, розміру.
Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо покупки Товару, зображення якого розміщено на Сайті Продавця, шляхом додавання його у віртуальну кошик і відправки Замовлення.
Акція – обмежений кількістю днів/годин період, протягом якого Продавець пропонує до продажу певний перелік Товарів, розміщений на Сайті.
Сторони – Покупець і Продавець.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Продавець здійснює продаж Товарів через Сайт доступ до якого здійснюється через доменне ім'я http://euroserebro.com.ua.
2.2. Дані Умови продажу Товарів, а також інформація про Товар, представлена на Сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
2.3. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст даного Договору та/або Додатків. Зміни в Договорі та/або Додатках набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті і застосовуються до будь-якого замовлення, зробленого після публікації.
2.4. Даний Договір (з урахуванням Додатків) є основним документом, що встановлює права та обов'язки Продавця перед Відвідувачами Сайту/Користувачами/Покупцями.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Згідно даним Договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, обраний і замовлений Покупцем на Сайті, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар відповідно до умов цього Договору. Всі правила і умови здійснення/виконання/окремих дій/операцій, розміщених у відповідних розділах Сайту, є невід'ємними частинами (Додатками) до даного Договору, які визначають зобов'язання для обох Сторін.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
3.4. Замовляючи Товар через Сайт, Покупець погоджується з усіма умовами даного Договору та його Додатків. У разі якщо умови, зафіксовані в тексті даного Публічного договору оферти та умов, зазначених у його Додатках (розділах Сайту), відрізняються, Сторони керуються умовами, визначеними у Додатках.
3.5. Продаж Товару Продавцем регулюється цим Договором, а також Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями та іншими законодавчими актами.

3.6. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, пов'язані з виконанням Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору та реалізації Товару.
3.7. Зареєструвавшись на Сайті і зробивши Замовлення, Покупець тим самим погоджується на передачу Продавцю своїх персональних даних, а також їх обробку відповідно до умов даного Договору. Згода на обробку персональних даних і на дотримання умов даного Договору Покупець надає при реєстрації (шляхом заповнення відповідних граф розділів Сайту).
3.8. Заповнивши реєстраційну форму, зареєструвавшись, а також зробивши Замовлення, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами даного Договору, і всі дії, які їм будуть здійснені, не будуть їм суперечити.
3.9. Продавець і Покупець ведуть листування за допомогою електронної пошти або оголошень і повідомлень на Сайті. Покупець погоджується, що всі повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, має юридичну силу і прирівнюється до документів, складених у письмовій формі.
3.10. Покупець не має права здійснювати комерційну (підприємницьку) діяльність з подальшого продажу будь-якого Товару, придбаного у Продавця. Всі Товари, представлені на Сайті, призначені виключно для покупки і подальшого особистого, сімейного, домашнього використання Покупцем. У разі порушення даного пункту Договору, Покупець повинен відшкодувати Продавцю всі збитки, пов'язані з таким порушенням.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

 

4.1. Продавець зобов'язаний:
4.1.1. Виконувати умови цього Договору.
4.1.2. Виконувати Замовлення Покупця за умови надходження оплати від Покупця.
4.1.3. Передати Покупцю Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформлення замовлень та умовами даного Договору.
4.1.4. Перевірити якісні характеристики Товару під час упаковки.
4.2. Продавець має право:
4.2.1. В односторонньому порядку зупинити продаж Товару за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
4.2.2. Використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передається третім особам.
4.2.3. Здійснювати запис телефонних розмов з Відвідувачем сайту/ Користувачем/Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».
4.2.4. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, виключити Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою, вказаною Покупцем при реєстрації або дзвінком оператора контакт-центру Продавця.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ


5.1. Покупець зобов'язаний:
5.1.1. Виконувати умови цього Договору.
5.1.2. Своєчасно сплатити та отримати Замовлення на умовах даного Договору.
5.1.3. Ознайомитися з інформацією про товар, яка розміщена на Сайті Продавця.
5.1.4. При отриманні Товару у особи, яка здійснює його доставку, пересвідчитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду змісту упаковки. У разі виявлення пошкоджень або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем зобов'язана підписати особа, яка здійснила доставку Покупцеві.
5.1.5. Не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Покупцем при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, зателефонувавши за контактним номером телефону зазначеному в розділі Сайту «Контакти» або направивши відповідний електронний лист за адресою: zakaz@euroserebro.com.ua.
5.1.6. Спілкування Покупця з операторами Контакт-центру/менеджерами та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Строго заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.
5.2. Покупець має право:
5.2.1. Оформити Замовлення на відповідній сторінці Сайту.
5.2.2. Вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.


6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТІВ


6.1. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Сайті (заповнення реєстраційної форми) Користувач / Покупець добровільно дає згоду, а також дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI.
6.2. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його Замовлення (відправлення повідомлень Покупцеві про замовлений Товар, відправка рекламних повідомлень та ін.).
6.3. Продавець має право на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення) наступних персональні даних Користувача/Покупця:
- прізвище ім'я по-батькові;
- адреса електронної пошти;
- номер мобільного телефону;
- адреса доставки, поштовий індекс;
- перелік покупок Товарів, коли-небудь замовлених на Сайті;
- історія і деталі;
- паспортні данні;
- ідентифікаційний код.
6.4. Покупець погоджується, що Продавець має право обробляти персональні дані Покупця для наступних цілей:
- Повідомлення Покупцеві про послуги, новини і рекламні пропозиції Продавця шляхом відправлення SMS, електронних повідомлень, MMS, поштою, і т.д.
- Надання послуг і клієнтської підтримки на запит Покупця;
- Обробка Замовлення, зробленого Покупцем на Сайті, і передача даних відповідним підприємствам і службам, що здійснюють доставку, для належного виконання Замовлення;
- Забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин, ведення бухгалтерського обліку та здійснення операційної діяльності, необхідних для виконання зобов'язань за даним Договором;
- Передача персональних даних третім особам (у тому числі контрагентам Продавця) і обробки їх такими третіми особами у всіх випадках, коли це необхідно для виконання даного Договору та/або зробленого Покупцем Замовлення.
6.5. Продавець має право на розголошення персональних даних Покупців в наступних випадках:
6.5.1. Отримання Продавцем додаткової згоди Покупця на надання інформації своїм партнерам, агентствам (які займаються аналогічною діяльністю) за умови, що останні будуть використовувати таку інформацію, зберігаючи конфіденційність інформації.
6.5.2. Надання інформації правоохоронним та іншим компетентним державним органам на їх запит, який відповідає вимогам чинного законодавства України.
6.5.3. Зареєструвавшись на Сайті, Покупець надає свою згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж через будь-які засоби зв'язку, включаючи електронні повідомлення (e-mail), SMS, MMS.
6.6. Покупець зобов'язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на Сайті для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Покупця заповненими на Сайті і персональними даними Покупця представленими при одержання Замовлення (паспортні дані і т.д.), Покупець може позбутися можливості захисту своїх прав (передбачених Законом України «Про захист прав споживачів »), зокрема, щодо повернення Товарів, а також несе відповідальність у випадках, передбачених Договором.
6.7. Користувач/Покупець має можливість у будь-який час видаляти, змінювати, редагувати надані персональні та контактні дані.
6.8. Продавець не несе ніякої відповідальності за точність і правильність наданої інформації Користувачем/Покупцем.


7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


7.1. Для розміщення Замовлення Покупець заповнює реєстраційну форму на Сайті і відправляє її Продавцю, натиснувши на кнопку «Підтверджую замовлення» або вчинивши Замовлення за номером телефону, який вказаний в розділі «Контакти» на Сайті. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з Товаром, з інформацією про наявність (відсутність) преференцій, знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої (повної) ціни Товару.
7.2. Після відправки заявки на Замовлення, Покупцеві направляється електронне повідомлення (електронною поштою) про прийняття його заявки на Замовлення в обробку та детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені товари, ціни, сума замовлення і рахунок-фактура до оплати за Замовлення (у разі якщо Покупець вибрав безготівкову форму оплати - передоплата за Замовлення банківським платежем).
7.3. Після отримання заявки на Замовлення, менеджер обслуговуючий дане Замовлення здійснює обробку заявки на Замовлення, у разі відсутності замовленого Товару на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від Продавця, Продавець залишає за собою право відхилити заявку на Замовлення Покупця, шляхом телефонного дзвінка (менеджером обслуговуючий дане замовлення) на контактний номер Покупця або направлення електронного повідомлення із зазначенням причини за адресою, наданої Покупцем при реєстрації. У такому випадку передбачені цим Договором права та обов'язки, пов'язані з продажем, доставкою і передачею Товару Покупцеві і оплатою його Продавцю припиняються. У випадку, якщо Товар був Замовлений за передоплатою, здійснена передоплата за такий Товар повертається Покупцю в порядку, передбаченому цим Договором.
7.4. Замовлення вважається прийнятим для виконання, а договір про продаж Товару Покупцеві – укладеним, в момент, коли менеджер обслуговуючий дане замовлення підтверджує факт прийняття Замовлення Покупця і уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки (яка залежить від часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення чи інших факторів) шляхом телефонного дзвінка на контактний номер Покупця чи відправлення електронного повідомлення за адресою, наданою Покупцем.
7.5. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем для підтвердження прийняття Замовлення, Замовлення Покупця вважається анульованим.
7.6. У випадку, якщо Покупець вирішить анулювати Замовлення, він повинен зателефонувати за контактним номером телефону зазначеному в розділі «Контакти» на Сайті, назвати номер замовлення, Прізвище, Ім'я і підтвердити скасування Замовлення. Дана процедура передбачає анулювання замовлення без можливості подальшого відновлення.
7.7. У випадку, якщо Покупець вибрав при оформленні Замовлення форму оплати «Післяплата» (накладений платіж), після підтвердження Замовлення, Замовлення готується до відправки транспортною компанією на адресу вказану Покупцем при оформленні Замовлення.
7.8. У випадку, якщо Покупець вибрав при оформленні Замовлення безготівкову форму оплати – передоплата за Замовлення за рахунком-фактурою, Покупець здійснює передоплату за Замовлення за рахунком-фактурою на розрахунковий рахунок Продавця протягом 2-х днів з моменту підтвердження Замовлення Продавцем.
Оплачуючи Замовлення за рахунком-фактурою у відділенні банку, Покупець в обов'язковому порядку вказує в призначенні платежу номер свого Замовлення і своє прізвище та ім'я, у тому числі перевіряє чек і переконується у сплаті банківської комісії.
Після оплати Замовлення за рахунком-фактурою, Покупець повідомляє Продавцю або законним представникам Продавця про факт здійснення стовідсоткової оплати за Замовлення на розрахунковий рахунок Продавця, у тому числі дату, час і точну суму банківського платежу, шляхом дзвінка на контактний номер телефону вказаний на Сайті в розділі «Контакти» або відправлення електронного повідомлення на адресу Продавця zakaz@euroserebro.com.ua.
Якщо рахунок протягом встановленого терміну (2-х днів з моменту підтвердження Замовлення) не сплачено, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення Покупця, шляхом телефонного дзвінка, або sms-повідомлення на контактний номер Покупця, або відправлення  електронного повідомлення із зазначенням причини по адресою, наданої Покупцем при реєстрації. У такому випадку передбачені цим Договором права та обов'язки, пов'язані з продажем, доставкою і передачею Товару Покупцеві і оплатою його Продавцю припиняються.
7.9. У випадку, оплати Замовлення «післяплатою» (накладеним платежом), після підготовки Замовлення Покупця для транспортування, здійснюється відправлення Замовлення на адресу, вказану Покупцем при оформленні Замовлення. Після відправки Замовлення, Покупець отримує інформацію про орієнтовну дату доставки електронною поштою або за телефоном.
7.10. У випадку, якщо Покупець вибрав при оформленні Замовлення безготівкову форму оплати - передоплата за Замовлення за рахунком-фактурою, після підтвердження факту стовідсоткової оплати за Замовлення за рахунком-фактурою (перевірка зарахування коштів займає від 2-х до 4-х робочих днів), менеджер обслуговуючий дане Замовлення готує Замовлення Покупця для відправки.
Після відправки Замовлення на адресу вказану Покупцем при оформленні Замовлення, Покупець отримує інформацію про орієнтовну дату доставки через електронну пошту або по телефону.
7.11. Покупець одноосібно несе повну відповідальність за надання невірних даних, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
7.12. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про товар на Сайті якомога точніше. Однак у силу технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація на Сайті: супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки і неточності. Для уточнення інформації по Товару Покупець повинен звернутися до контакт-центру Продавця. Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари на Сайті в будь-який час без попереднього повідомлення.
7.13.Супроводжуючі Товар фотографії є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду реального Товару. Враховуючи специфіку візуального відображення різних типів Товарів на екрані монітора, деякі кольори якого-небудь Товару можуть відрізнятися від кольорів реальних Товарів.


8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ


8.1. Доставка замовленого Товару здійснюється протягом від 1 (одного) до 8 (восьми) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення і внесення Покупцем стовідсоткової передоплати за Замовлення за рахунком-фактурою (у разі якщо Покупцем була вибрана форма оплати – предоплата за рахунком-фактурою).
8.2. Продавець докладає усі зусилля для дотримання строків доставки, вказаних на Сайті. Однак, затримка доставки можлива внаслідок непередбачуваних обставин, що знаходяться поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). Продавець інформує Покупця, у разі виникнення форс-мажорних обставин, та погоджує нові умови доставки по електронній пошті або по телефону.
8.3. Якщо інше не буде погоджено при оформленні Замовлення, доставка Товарів Покупцеві здійснюється службою доставки (кур'єром) або оператором поштового зв'язку – юридичною особою, що має право здійснювати пересилання листів, бандеролей і посилок.
8.4. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур'єра або Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити цілісність упаковки, після чого відкрити її і переконатися в належному зовнішньому стані Товару (відсутність механічних пошкоджень і т.д.) і повноти його комплектності.
8.5. В разі наявності недоліків, пошкоджень, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару. При наявності недоліків або пошкоджень, вони можуть бути зафіксовані засобами фото або відеозйомки.
8.6. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавця або представника Продавця відповідального за оформлення Замовлення на Товари, про виявлені недоліки або пошкодження і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому заяву встановленого зразка на обмін Товару.
8.7. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається Покупцем Товар в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.
8.8. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент фактичної передачі Покупцеві під підпис Товарів, що входять до складу Замовлення, на підставі накладної (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої службою доставки (кур'єром) або Продавцем. У момент передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, зобов'язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.
8.9. Право власності на Товар і пов'язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо), виданої Продавцем або службою доставки (кур'єром).
8.10. Покупець оплачує вартість доставки як окремої, додатково наданої послуги. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Покупцем Товару та здійснення платежу за нього. Покупець погоджується, що вартість доставки йому Товару як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли покупець повертає Товар відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів».
8.11. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки – це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Товару. Претензії щодо якості Товару, які виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до чинного законодавства України, у зв'язку з цим покупка Товару, з доставкою не дає Покупцеві право вимоги доставки придбаного Товару в цілях гарантійного обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміни Товару за допомогою виїзду до Покупця і не має на увазі можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошових коштів за Товар як такий, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
8.12. Вартість кур'єрської доставки та доставки до відділення служби доставки (ТОВ «Нова Пошта») по всій території України визначається за тарифами служби доставки (ТОВ «Нова Пошта») індивідуально, залежно від ваги Товару, регіону і способу доставки.
8.13.Доставка здійснюється по всій території України, за винятком АР Крим та місць проведення АТО. Перелік таких місць (територій) можна додатково уточнити за посиланням: http://novaposhta.ua/eastern_region_current_information
8.14. Тільки після повної оплати Покупець має право порушити цілісність упаковки Товару, провести примірку, а так само розпорядитися Товаром будь-яким іншим способом на власний розсуд, беручи до уваги встановлені Договором обмеження. Дане положення не позбавляє Покупця прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», а саме – в частині повернення та обміну Товару неналежної якості.
8.15. Особливі умови доставки та оплати її вартості (в тому числі умови, при дотриманні яких доставка здійснюється безкоштовно), а також примірки і повернення, можуть встановлюватися Продавцем і розміщуватися у відповідних розділах Сайту.
8.16. Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.
8.17. Умови відмови від Товару при отриманні:
8.17.1. Якщо було здійснено передоплату за Товар на розрахунковий рахунок Продавця, Покупець зобов'язаний прийняти Товар належної якості, згідно з чинним законодавством України ювелірні вироби належної якості входять до списку не підлягають поверненню або обміну.
8.17.2. Якщо при Замовленні Товару, Покупець вибрав форму оплата за Товар – при отриманні (накладений платіж): у разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару по неаргументіруемим причин, Товар повертається Продавцю. При цьому Покупець оплачує послуги служби-доставки, у тому числі і вартість зворотної доставки Товару Продавцю.
8.17.3. У разі якщо Покупець повертає Товар за рахунок Продавця, Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення, в подальшому відправляти Замовлення від такого Покупця тільки за попередньою стовідсотковою передоплатою на розрахунковий рахунок Продавця, при цьому при оформленні нового Замовлення Товару, такий Покупець компенсує Продавцю транспортні витрати за повернення Товару, від якого Покупець відмовився.
Продавець залишає за собою право відмовити в оформленні Замовлення Покупцю, який порушує умови даного Договору.
8.18. Всі питання, що стосуються оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактним номером телефону зазначеному в розділі «Контакти» на Сайті.


9. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ


9.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Сайту у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення, і не включає вартість доставки.
9.2. Вартість Замовлення Товарів визначається шляхом підсумовування цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик.
9.3. Вартість Замовлення Товарів може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
9.4. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було підтверджено Продавцем і Покупець отримав підтвердження по телефону або електронною поштою.
9.5. Вартість Товару сплачується в національній валюті України – гривні і визначається з урахуванням податкового статусу Продавця.
9.6. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними способами:
9.6.1. Шляхом здійснення банківського платежу на поточний рахунок Продавця. Перерахування оплати за Замовлення здійснюється Покупцем за реквізитами Продавця, зазначені у графі «Постачальник» у рахунку-фактурі за Замовлення.
9.6.2. Післяплатою при отриманні Замовлення у представництві служби-доставки (ТОВ «Нова Пошта»).
9.6.3. Будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
9.6.4. У разі виявлення Продавцем факторів зловживання з боку Покупця правами, передбаченими цим Договором (наприклад, систематична безпідставна відмова від отримання замовленого і доставленого товару та інше), Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку, без попереднього попередження, обмежити можливість оплати Товару таким Покупцям тільки попередньою 100% (стовідсотковою) передоплатою на поточний рахунок Продавця в момент розміщення Замовлення на Сайті.
9.6.5. Товар до моменту його передачі, повинен бути повністю оплачений Покупцем.
9.6.6. У випадку, якщо Замовлення анульовано Продавцем, сплачена вартість Товару підлягає поверненню, а витрати на транспортування і доставку, понесені до моменту анулювання Замовлення, поверненню не підлягають.


10. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ


10.1. За умови дотримання вимог щодо належної експлуатації Товару Покупцем, Продавець гарантує високу якість Товару протягом терміну гарантії. Термін гарантії на Товар становить 14 (чотирнадцять) календарних днів, якщо інше не встановлено виробником (постачальником) та/або законодавством.
10.2. Термін гарантії обчислюється з моменту передачі Товару Покупцеві, який вказується у відповідному документі.


11. ПОВЕРНЕННЯ І ОБМІН ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ


11.1. Покупець має право скасувати Замовлення в будь-який час до моменту відправки Продавцем службою-доставки (ТОВ «Нова Пошта») Замовлення Покупця.
11.2. Не підлягають поверненню Товари належної якості, визначені Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р № 172, зокрема:
- Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
11.3. У випадку, якщо Товар не відповідає очікуванням Покупця, Продавець надає право Покупцеві обміняти придбаний Товар належної якості протягом 3 (трьох) календарних днів з дня його отримання, при дотриманні умов, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» та умов Додатків даного Договору. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку, без спеціального повідомлення відмовити Покупцеві в обміні товару належної якості у разі зловживання Покупцем умовами даного Договору, не аргументованості претензій, покупок зі спекулятивним характером і некоректним спілкуванням з Продавцем або представниками Продавця.
11.4. Продавець не здійснює обмін Товару належної якості в наступних випадках:
11.4.1. Минуло 3 (три) дні з дня продажу Товару.
11.4.2. Товар має механічні ушкодження.
11.4.3. Товар має ознаки використання.
11.4.4. Товар змінив свої властивості через неправильне використання: взаємодія з хімічними, лужними миючими засобами, речовинами, взаємодія з косметичними засобами: мазями та кремами, які містять ртуть та її сполуки, перебування в басейні, а також в результаті впливу інших факторів.
11.4.5. Товар розпломбовано, бирка Товару пошкоджена, відсутній касовий або товарний чек, видаткова накладна з номером замовлення від транспортної компанії, заповнена заява на обмін, рахунок-фактура і квитанція про оплату (у разі оплати банківським переказом).
11.5. Для обміну Товару Покупець повинен попередньо повідомити Продавця про намір обміняти Товар, звернувшись у службу підтримки Продавця за телефонами вказаними на Сайті в розділі «Контакти». Після надходження звернення Покупця із заявою про обмін Товару, оператор служби підтримки інформує (інструктує) Покупця про подальші дії, які повинні бути здійснені Покупцем для обміну Товару.
11.6. Обмін Товару проводиться:
- Шляхом відправки його Покупцем на ім'я Продавця за адресою, яку повідомить Покупцеві оператор служби підтримки Продавця;
11.7. Перед відправкою Покупець зобов'язаний виконати дії, зазначені у пункті 11.5. даного Договору, а також упакувати Товар: покласти назад в коробку і зафіксувати скотчем.
11.8. При обміні Товару Покупець зобов'язаний надати новий опломбований Товар, який необхідно замінити і наступні документи: товарний або касовий чек, заповнену заяву на обмін, видаткову накладну з номером замовлення від транспортної компанії, рахунок-фактуру та квитанцію про оплату (у разі оплати банківським переказом) .
11.9. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцеві в прийомі Товару для обміну, який не був додатково упакований Покупцем чи упакований неналежним чином, внаслідок чого на Товарі або його фірмовій упаковці з'явилися сліди та/або ушкодження, в тому числі, що виникають при його транспортуванні (подряпини, розриви, нанесене маркування, наклейки безпосередньо на поверхню фірмової упаковки), - як Товару, товарний вигляд якого не збережений Покупцем.
11.10. У разі ненадання будь-якого із зазначених у п. 11.8. документів, даних або іншої інформації, Продавець не зобов'язаний приймати Товар і виконувати вимоги Покупця, пов'язані з обміном Товару. У таких випадках Продавець також звільняється від обов'язку переслати отриманий від Покупця Товар як повернення назад на адресу Покупця.
11.11. Окремі умови повернення або обміну Товару/окремих категорій Товару (як якісного, так і Товару неналежної якості) можуть встановлюватися Продавцем і розміщуватися у відповідних розділах Сайту.


12. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ 


12.1. Повернення Товару неналежної якості здійснюється протягом встановленого гарантійного строку – 14 (чотирнадцяти) днів, у порядку та у строки, встановлені Договором, супровідними документами на Товар, з урахуванням чинного законодавства України.
Під Товаром неналежної якості мається на увазі Товар, який несправний і не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявлених в описі на Сайті, не є ознакою неякісності або дисфункції Товару.
12.2. У разі виявлення недоліків Товару Покупець має право вимагати:
- Пропорційного зменшення ціни;
- Безкоштовного усунення дефектів Товару у строки, узгоджені з Покупцем;
- Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
12.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару або через фальсифікацію Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, у порядку і в строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для Сторін правил та / або Договору, має право, на свій розсуд, вимагати від Продавця:
- Розірвання Договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
- Заміни Товару на такий же, або аналогічний Товар, з числа Товарів, наявних у Продавця в наявності.
12.4. Будь-які з перерахованих вище вимог повинні бути пред'явлені Покупцем шляхом направлення заяви по електронній пошті на адресу: zakaz@euroserebro.com.ua, якому має передувати звернення в центр підтримки клієнтів Сайту за контактним номером телефону, який вказаний в розділі Контакти на Сайті Продавця.
12.5. Вимоги Покупця розглядаються Продавцем тільки за умови надання документа (або його копії), який підтверджує оплату Товару і факт його одержання Покупцем, а також самого Товару для проведення експертизи або інших необхідних документів.
12.6. Продавець має право відмовитися від прийому Товару, відправленого Покупцем без надання вищевказаних документів, а також не розглядати заяву (претензію) Покупця до усунення допущених ним недоліків. У випадку, якщо Покупець не усуне недоліки протягом установленого строку для повернення Товару і не звернеться за Товаром протягом 1 місяця, зобов'язання Продавця щодо забезпечення збереження такого Товару припиняються, і він має право розпорядитися Товаром на власний розсуд. Зобов'язання у Продавця по зворотній відправці Товару, заява за яким оформлено неналежним чином, відсутні.
12.7. Будь-які питання, які можуть виникати, Покупець може задати, звернувшись у службу підтримки Продавця (за адресою електронної пошти zakaz@euroserebro.com.ua або за телефонами вказаними в розділі «Контакти» на Сайті Продавця).
12.8. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил використання Товару, умов його зберігання або умов його повернення.
12.9. Претензія Покупця буде розглянута протягом 7 робочих днів з моменту її отримання.
12.10. У випадку, якщо Продавець після проведення експертизи Товару підтверджує задоволення вимог Покупця щодо повернення грошових коштів за Товар неналежної якості, гроші повертаються Покупцю протягом 30-ти днів з моменту отримання Продавцем Товару для повернення, заповненої заяви на повернення та інших документів.
12.11. Гроші можуть бути повернуті Покупцеві тільки на картковий рахунок у банку.


13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 


13.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання кожного з усіх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої Сторони, настали після укладення Договору, які несуть не передбачений і невідворотний характер.
13.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, вибухи, повені, війни (які оголошені, так і не оголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпека і випадковість на море, катастрофи, ембарго, обмеження, які накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
13.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за даним Договором через настання форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
13.4. Час, який необхідно Стороні для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.
13.5. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за даним Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншій Стороні.
Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням даного Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.


14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


14.1.Матеріали, послуги, Товари на Сайті представляються без будь-яких гарантій. Продавець здійснює всі раціональні дії для надання повноти і точності матеріалів, послуг, Товарів,  які надаються на Сайті, але не гарантує їх повноту і точність.
14.2. У випадку, якщо матеріали, послуги, Товари, які містяться на Сайті застаріли, Продавець оновлювати їх не зобов'язується.
14.3. Якщо яке-небудь з положень даного Договору визнано недійсним або незаконним, або не може набути чинності згідно з чинним законодавством України, таке положення має бути вилучено з Договору та замінено новим положенням, яке максимально відповідає намірам Сторін, при цьому даний Договір не переглядається, не розривається, а інші положення Договору залишаються в силі. Продавець має право в односторонньому порядку змінити умови даного Договору, шляхом публікації його у новій редакції на Сайті http://euroserebro.com.ua.
14.4. Сторони даного Договору несуть відповідальність за його невиконання або неналежне виконання згідно з чинним законодавством України.
14.5. Усі спори, що виникають з умов даного Договору, вирішуються шляхом ведення переговорів. У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо спірних моментів, щодо даного Договору, такий спір передається на розгляд суду відповідно до українського законодавства про захист прав споживачів.
14.6. Якщо Покупець бажає відмовитися від розсилки інформації, одержуваної від Продавця, Покупець повинен на Сайті зайти в розділ «Особистий Кабінет», підрозділ «Особиста інформація» і натиснути на кнопку «Відмовитися від розсилки».
14.7. Якщо Покупець з якої-небудь причини бажає видалити свій профіль на Сайті, йому необхідно звернутися з даним питанням в службу підтримки Продавця.
14.8. З моменту порушення Покупцем вимог даного Договору, всі замовлення на Товар вважаються анульованими.
14.9. Даний договір є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох сторін у разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем і/або поставки Товару не є підставою вважати даний Договір не укладеним. Оформлення Замовлення у відповідності з умовами Договору вважається акцептом Покупця, а проведення оплати Покупцем – його виконанням.
14.10. Відвідувач Сайту / Користувач / Покупець підтверджує, що він уважно ознайомився і прочитав всі пункти Договору і приймає їх.