Ваш кошик:
Товарів (0)
Ваш кошик порожній. Додавайте прикраси, які Вам сподобалися у кошик.
Замовити зворотній дзвінок

Інструкція користувача

УВАГА! Перед переглядом і використанням цього сайту (http://euroserebro.com.ua) уважно прочитайте нижченаведені положення Інструкції користувача цього сайту, якщо Ви не згодні з цими положеннями, не використовуйте цей сайт.


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА САЙТУ http://euroserebro.com.ua


Використовуючи сайт http://euroserebro.com.ua, Ви погоджуєтеся з положеннями цієї Інструкції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з її положеннями.


1. Загальні положення


1.1. Продавець, як законний власник Сайту, який розміщено в мережі Інтернет за адресою http://euroserebro.com.ua (надалі за текстом – Власник Сайту), пропонує відвідувачу, користувачеві мережі Інтернет (надалі за текстом - Користувач) - користуватись сайтом http://euroserebro.com.ua на умовах, викладених в цій Інструкції (надалі за текстом – Інструкція).
1.2. Власник Сайту пропонує Користувачам доступ до всіх матеріалів, у тому числі інформацію про товари і доступ для здійснення покупок. Всі сервіси сайту http://euroserebro.com.ua, у тоу числі розвиток їх і/або підключення нових регулюються цією Інструкцією.
1.3. Використання сайту http://euroserebro.com.ua регулюється цією Інструкцією, Договором публічної оферти, Політикою конфіденційності, а також іншими документами, які розміщені на Сайті Власника. Інструкція може бути змінена Власником в односторонньому порядку без будь-якого повідомлення, нова редакція Інструкції набуває чинності у момент її опублікування на сайті http://euroserebro.com.ua.
1.4. З моменту використання сайту або якого-небудь сервісу сайту/його будь-якої функції, або зареєструвавшись на сайті http://euroserebro.com.ua, Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Інструкції в повному об'ємі та без будь-яких виключень. У випадку, якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням цієї Інструкціїї, Користувач не має права використовувати Сайт Власника. Якщо Власник Сайту змінив Інструкцію в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Інструкції, з якою Користувач не згоден, він забов’язується припинити використання Сайту Власника.


2. Реєстрація Користувача. Обліковий запис Користувача


2.1. Щоб скористатися сервісом сайту http://euroserebro.com.ua Користувач повинен зареєструватись, у наслідок чого буде створено унікальний, персональний обліковий запис для Користувача.
2.2. Для реєстрації на сайті http://euroserebro.com.ua Користувач зобов'язується надати достовірні і повні дані про себе по тих питаннях, котрі пропонуються у формі реєстрації, та піддержувати надані дані в актуальному стані. У випадку, коли Користувач надає недійсні, невірні, неактуальні  дані чи Власник Сайту має підстави вважати, що надані Користувачем дані недостовірні чи неповні, Власник Сайту має право на власний розсуд видалити або заблокувати обліковий запис Користувача, у тому числі відмовити Користувачеві у користуванні сервісів сайту чи іх окремих функцій.
2.3. Власник Сайту має право у будь-який момент вимагати від Користувача надати підтвердження даних, які вказані при реєстрації на сайті http://euroserebro.com.ua і запросити у зв'язку з цим документи, які підтверджують надані дані Користувачем, у випадку ненадання підтверджувальних документів, на розсуд Власника Сайту, такі дії Користувача можуть бути прирівняні до надання недостовірних, недійсних даних і спричинити наслідки, які передбачені п. 2.2 цієї Інструкції.
2.4. Персональні дані Користувача, які знаходиться у обліковому записі Користувача, обробляється та зберігається Власником Сайту згідно з умовами Політики конфіденційності http://euroserebro.com.ua/personal_data і Договору публічної оферти http://euroserebro.com.ua/oferta.
2.5. Логін та пароль Користувача. 
Реєструючись на сайті http://euroserebro.com.ua Користувач самостійно вибирає логін для себе (індивідуальне, унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) і пароль для облікового запису, Користувач може здійснити заміну паролю у своєму Особистому кабінеті. Власник Сайту вправі заборонити використання деяких логінів, а також визначати і встановлювати стандарти пароля та логіна (допустимі символи, довжина та інші).
2.6. Користувач одноосібно несе абсолютно повну відповідальність за безпеку (ймовірність вгадування) і конфіденційність вибраного ним пароля. Користувач одноосібно несе абсолютно повну відповідальність за усі дії і їх наслідки у рамках або з використанням сервісів Сайту http://euroserebro.com.ua під своїм індивідуальним, унікальним обліковим записом Користувача, у тому числі якщо Користувач добровільно передає дані для доступу до свого облікового запису третім особам на будь-яких умовах (а також за Інструкціями або договорами). При цьому усі дії у рамках або з використанням сервісів сайту http://euroserebro.com.ua під обліковим записом Користувача вважаються здійснені самим Користувачем, винятком вважається, коли Користувач, в порядку, наведеному у п. 2.7., повідомив Власника Сайту про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля і/або несанкціонований доступ до сервісів сайту http://euroserebro.com.ua з використанням облікового запису Користувача.
2.7. Користувач зобов'язується негайно проінформувати Власника Сайту у випадках, коли здійснено будь-яке порушення конфіденційності свого пароля і/або будь-який інцидент несанкціонованого (без дозволу Користувача) доступу до сервісів сайту http://euroserebro.com.ua з використанням облікового запису Користувача. Власник Сайту не несе відповідальність за можливе псування даних або втрату даних, у тому числі інші можливі наслідки будь-якого характеру, які можуть трапитись, якщо Користувач порушить положеня даної частини Інструкції.
2.8. Використання свого облікового запису Користувачем.
Користувач не має права копіювати, відтворювати, повторювати, перепродавати чи продавати, використовувати у комерційних цілях які-небудь складові сайту у тому числі сервіси сайту http://euroserebro.com.ua (а також інформацію, контент, який доступен Користувачеві через сервіси сайту), або доступ до них, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл від Власника Сайту.
2.9. Припинення реєстрації. 
Власник Сайту має право видалити або заблокувати обліковий запис Користувача, у тому числі заборонити доступ з використанням якого-небудь облікового запису до будь-яких сервісів сайту http://euroserebro.com.ua, і видалити будь-який контент без повідомлення чи пояснення причин, у тому числі, якщо Користувач порушує умови Інструкції або умови будь-яких інших документів, передбачених в п. 1.3. Інструкції.
2.10. Видалення облікового запису Користувача.
2.10.1. Користувач може у будь-який час видалити свій обліковий запис, шляхом зверненя до Власника Сайту із запитом, який відповідає Політиці конфіденційності Власника Сайту.
2.11. Власник Сайту не несе жодної відповідальності за правильність і точність наданих даних Користувачем.


3. Використання і зберігання


3.1. Власник Сайту має право здійснювати обмеження у використанні сервісів для усіх Користувачів чи для окремих груп Користувачів у тому числі: наявність/відсутність окремих функцій/розділів сервісу, максимальна кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, перегляд того або іншого контенту.
3.2. Власник Сайту має право надсилати Користувачам сайту http://euroserebro.com.ua інформаційні повідомлення у будь-якій формі передбаченій Політикою конфіденційності.


4. Контент Користувача


4.1. Користувач одноособово несе повну відповідальність за відповідність змісту контенту, який Користувач розміщує, вимогам чинного законодавства, у тому числі відповідальність перед третіми особами у разі, якщо Користувачем розміщено контент або його зміст порушує законні інтереси третіх осіб та їх права, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, і/або посягає на нематеріальні блага, що належать їм.
4.2. Користувач повністю визнає і погоджується з тим, що Власник Сайту не зобов'язаний переглядати і перевіряти контент у будь-якій формі, який розміщується на сайті http://euroserebro.com.ua, і, що Власник Сайту має право на власний розсуд відмовити Користувачеві в поширенні і/або розміщенні ним контенту або видалити будь-який контент, який розміщується на сайті http://euroserebro.com.ua. Користувач визнає і згоден з тим, що він одноособово оцінює усі ризики, які пов'язані з використанням контенту, у тому числі оцінку повноти, надійності або корисності контенту.
4.3. Користувач розуміє і погоджується з тим, що робота сервісів сайту  може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача Власником Сайту, а також переробки його Власником Сайту для відповідності технічним вимогам того або іншого сервісу.


5. Умови використання сайту http://euroserebro.com.ua


5.1. Користувач одноособово несе повну відповідальність перед третіми особами за свої дії, які пов'язані з використанням сайту http://euroserebro.com.ua, а також, якщо такі дії приведуть до порушення законних інтересів і прав третіх осіб, у тому числі за дотримання законодавства при використанні сайту http://euroserebro.com.ua. Користувач зобов’язується відшкодувати будь-який збиток, який виник у наслідок таких порушеннь.
5.2. При використанні сайту http://euroserebro.com.ua Користувач не має права:
5.2.1. опубліковувати, завантажувати, надсилати, передавати чи у будь-який інший спосіб поширювати і/або розміщювати контент, який порушує чинні закони України, є шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, який містить погрозити, образи, порушує публічний порядок, порушує гідність, честь, інтереси і права інших осіб (а також неповнолітніх осіб і/або заподіювати їм будь-яку шкоду), який охороняється законодавством України, містить заклики (чи є пропагандою) до насильства, жорстокості, розпалювання міжнаціональної, расової, релігійної ворожнечі, містить зневагу на адресу будь-яких організацій або осіб, містить частини, чи є пропагандою дитячої еротики, порнографії, сексуальних послуг, а також інший контент, який порушує чинні закони України;
5.2.2. використовувати Сайт для того, щоб стимулювати збут, а також для реклами будь-яких товарів та послуг;
5.2.3. розміщувати та/або завантажувати на Сайті матеріали, які охороняються чинним законодавством України про авторське право, інтелектуальну власність (а також законом про товарні знаки) та інші матеріали, контент що охороняються законами України;
5.2.4. розміщувати інформаційні матеріали Сайту у будь-яких електронних засобах масової інформації, а також у друкованих збірниках, друкованих засобах масової інформації без письмового дозволу Власника;
5.2.5. завантажувати, опубліковувати або  іншим способом поширювати і/або розміщувати контент Сайту у будь-яких базах даних, пошукових системах чи будь-яких інших електроних збірниках та виданнях (у тому чіслі у мережі Інтернет);
5.2.6. видавати себе за іншу особу чи представника і/або співробітника організації без прав на це, а також за співробітників Власника Сайту, за модераторів, за Власника Сайту, у тому числі використовувати будь-які інші способи і форми незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити користувачів чи Власника Сайту в оману відносно властивостей та характеристик яких-небудь суб’єктів чи об’єктів;
5.2.7. завантажувати, передавати, надсилати або будь-яким іншим способом поширювати і/або розміщувати матеріали, які включають комп'ютерні коди і віруси або інші, складові або програми, які призначені для знищення, порушення або обмеження функціональності будь-якого телекомунікаційного або комп'ютерного устаткування чи програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищенаведену інформацію;
5.2.8. збирати і зберігати персональні дані інших осіб;
5.2.9. порушувати нормальну роботу Сайту Власника;
5.2.10. іншим способом порушувати норми діючих законів України, у тому числі норми міжнародного права.
5.3. Власник Сайту не несе відповідальності за особисту думку, яку Користувач розмістив (опублікував, поширив) на Сайті. 


6. Виняткові права на зміст сайту http://euroserebro.com.ua і контент


6.1. Усі об'єкти, доступні на сайті http://euroserebro.com.ua, у тому числі текст, елементи дизайну, фотографії, графічні зображення, знаки для товарів і послуг, ілюстрації, відео, музика, звуки, бази даних, програми та інші об'єкти (надалі за тестом - зміст сайту), у тому числі будь-який контент, який розміщено на сайті http://euroserebro.com.ua, є об'єктами виняткових прав Власника Сайту або інших правовласників.
6.2. Виключні права на використання змісту Сайту (а також право на розташування, систематизацію, зміну та підбір даних, які містяться на сайті, включаючи самі вихідні дані) крім віпадків, які окремо відзначені у самому змісті опублікованих та розміщених на Сайті матеріалів, повністю належать Власнику Сайту.
6.3. Використання контенту, у тому числі будь-яких складових сервісів сайту можливо тільки у рамках функціонала, пропонованого тим або іншим сервісом. Жодні складові змісту сайту http://euroserebro.com.ua, а також будь-який контент, матеріали розміщені на сервісах сайту http://euroserebro.com.ua, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу/згоди правовласника. Під використанням розуміються, у тому числі: копіювання, переробка, відтворення, поширення у будь-якій формі, відображення у фреймі та інше. Винятком вважаються випадки, які прямо передбачені законами України. Використання Користувачем складових змісту сервісів, у тому числі будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається, за умови, що будуть збереженні усі знаки охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інші позначки про авторство, збереження імені (чи псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкту в незмінному вигляді. Винятком вважаються випадки, прямо передбачені діючими законами України.


7. Контент і сайти третіх осіб


7.1. Сайт http://euroserebro.com.ua може мати посилання на інші сайти (сайти третіх осіб). Вказані треті особи і їх контент ніяким чином не перевіряються Власником Сайту на відповідність тим чи іншим вимогам (повноти, законності, достовірності та інше). Власник Сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які матеріали, інформацію, які розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів сайту, а також, за будь-які твердження, думки, вислови виражені на сайтах третіх осіб, рекламу та інше, а також за доступність таких сайтів чи контенту і наслідків їх використання Користувачем.


8. Обмеження відповідальності, відсутність гарантій


8.1. Користувач використовує сайт http://euroserebro.com.ua на свій власний ризик. Сервіси сайту надаються «як є». Власник Сайту не несе жодної відповідальності, а також за відповідність сервісів цілям Користувача.
8.2. Власник Сайту не гарантує, що: 
8.2.1. сайт і його сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача;
8.2.2. сайт і його сервіси надаватимуться швидко, безперервно, без помилок і надійно;
8.2.3. результати, які можуть бути отримані при використанні сайту і його сервісів, будуть надійними і точними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для підтвердження і/або встановлення будь-яких фактів);
8.2.4. якість будь-якого товару, продукту, інформації, послуги та інше, отриманих з використанням сайту і його сервісів, відповідатиме очікуванням Користувача;
8.2.5. сайт і його сервіси будуть функціонувати безпомилково і/або безперебійно;
8.2.6. сайт і його сервіси будуть функціонувати без затримок, втрат, переривання,  які відбуваються внаслідок дефектів у будь-якому обладнанні (електронному або механічному) яке Власнику не належить;
8.2.7. не виникнуть проблеми при з’єднанні чи передачі данних, а також якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту;
8.2.8. Сайт і його сервіси не будуть підвержені незаконним діям третіх осіб, що здійснюють навмисне блокування доступу до Сайту.
8.3. Будь-які матеріали і/або інформація, доступ до яких Користувач отримує з використанням сайту http://euroserebro.com.ua і його сервісів, Користувач може використати на свій власний страх і ризик і одноособово несе повну відповідальність за можливі наслідки використання вказаних матеріалів і/або інформації, а також за збиток, який це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних чи будь-яку іншу шкоду.
8.4. Власник Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які види і форми збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем сайту http://euroserebro.com.ua і його сервісів або окремих складових/частин/функцій сервісів.
8.5. Власник Сайту  не несе жодної відповідальності за втрату даних, недоотриманий дохід,  втрачений прибуток, збитки і штрафні санкції, якщо інше не передбачене діючими законами України.


9. Відгуки про товари/коментарі до товарів Користувача та зворотній зв’язок


9.1. Користувач, який звертається до Власника Сайту (у тому числі до представників Власника Сайту) або залишаючи коментарі та відгуки на Сайті, несе повну одноособову відповідальність за те що це повідомлення не є шкідливим, незаконним, загрозливим, не порушує авторські права, не порушує моральність, не пропагує ненависть і /або дискримінацію людей за етнічними, расовими, соціальними, релігійними, статевими ознаками, що не містить образи на адресу конкретних організацій або осіб, а також яким-небудь іншим чином не порушує законодавство України.
9.2. Користувач погоджується, що будь-яке його повідомлення Власник Сайту може видаляти без його згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд.
9.3. Власник Сайту (у тому числі представники Власника Сайту) не несуть ніякої відповідальності за будь-які контент/інформацію, які були розміщені Користувачем на  сайті http://euroserebro.com.ua.


10. Інші положення


10.1. Ця Інструкція замінює собою усі попередні Інструкції по користуванню сайтом http://euroserebro.com.ua.
10.2. Ця Інструкція тлумачиться і регулюється відповідно до діючих законів України. Всі можливі спори, що виникають із взаємовідносин, врегульованих цією Інструкцією, врегульовуються в порядку, встановленому законами України, згідно норм законодавства України. 
10.3. Жодне з положень Інструкції не може розумітися як встановлення між Користувачем і Власником Сайту агентських правовідносин, правовідносин товариства, спільної діяльності, особистого найму, або яких-небудь інших правовідносин, прямо не передбачених Інструкцією.
10.4. Якщо декілька положень або одне цієї Інструкції будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, вказане ніяким чином не впливає на застосовність або дійсність інших положень Інструкції.
10.5. Бездіяльність з боку Власника Сайту у разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень цієї Інструкції жодним чином не позбавляє Власника Сайту права здійснити відповідні дії для захисту своїх інтересів пізніше і жодним чином не означає відмови Власника Сайту від своїх законих прав у разі здійснення в подальшому схожих або подібних порушень.
10.6. З моменту порушення Користувачем положень цієї Інструкції, всі замовлення Користувача на товар вважаються анульованими.
10.7. Користувач підтверджує, що він уважно ознайомився і прочитав всі положення Інструкції та повністю погоджується і приймає їх.